Plexr, czyli technologia ma znaczenie.

Na polskim rynku medycyny estetycznej pojawiły się różne technologie mówiące o wykorzystaniu mikrowiązki plazmy jako czynnika pozwalającego ma sublimację komórek naskórka i uzykaniu w ten sposób efektu terapeutycznego w postaci usunięcia nadmiaru wiotkiej skóry. Jednym z najbardziej interesujących urządzeń generujących mikro plazmę jest Plexr ze względu na ilość publikacji klinicznych i doniesień medycznych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Nie jest to jednak jedyny powód. Technologia generowania mikrowiązki plazmy w Plexr jest unikalna ze względu na zastosowane źródło energii wyzwalające powstawanie plazmy.

 

Unikalna technologia generowania mikrowiązki plazmy  

PLEXR (plazma EXeResis) to uniklna technologia generowania mikrowiązki plazmy. W celu zrozumienia, co to oznacza, musimy poznać sposób jego użycia, mechanizm pracy i zastosowania, z których część pokrywa się z zakresem stosowania lasera i skalpela radiowego. W ten sposób wyjaśnimy, na czym polega jego wyjątkowość.

Plexr nie jest laserem, skalpelem radiowym ani urządzeniem wytwarzającym fale radiowe (nie jest to ani radiofrekwencja ani elektrofulguracja). Próba zrozumienia mechanizmu działania Plexr za pomocą tych trzech technologii byłaby błędem. Najważniejszym aspektem nie jest bowiem sama zdolność urządzenia do generowania mikrowiązki plazmy ale źródło energii, które jest ją w stanie wywołać. W przypadku Plexr jest to prąd stały o wysokim napięciu, niskiej częstotliwości i niskim natężeniu. Co niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa takiej technologii, generowanie plazmy odbywa się jedynie między końcówką urządzenia a skórą pacjenta nie wywołując efektu pasażu prądu przez ciało pacjenta. Technologia ta chroniona jest dwoma międzynarodowymi patentami i jest obecnie niemożliwa do skopiowania. Źródłem energii wyzwalającym plazmę nie jest tu ani prąd elektryczny o wysokim natężeniu ani radiofrekwencja, które to technologie zostały zastosowane w innych tego typu urządzeniach na rynku.

Plexr_powieka_od_razu_po_zabiegu

Plexr_powieki_po_zabiegach_jak_wygladaja

Czym tak naprawdę jest plazma? 

Z fizycznego punktu widzenia „plazmę“ definiuje się jako czwarty stan skupienia (obok stanu stałego, gazowego i ciekłego), który zdaniem fizyków można postrzegać jako „skroplony gaz“. Faktycznie jest to gaz zjonizowany, w którym jony mogą się swobodnie przemieszczać. Termin „jonizowany“ oznacza, że bardzo duża część elektronów została oderwana od atomów gazów, tworząc aktywną wiązkę mikroplazmy, która dzięki różnicy potencjałów elektromagnetycznych pomiędzy końcówką urządzenia a tkanką ludzką odparowuje komórki naskórka (keratynocyty), czyli ich sublimację.

Sublimacja to fizyczny termin opisujący bezpośrednie przejście od stanu stałego do gazowego. Jednocześnie ma miejsce biostymulacja skóry właściwej, będąca wynikiem selektywnego i skoncentrowanego przepływu ciepła podczas działania wiązki mikroplazmy w uszkodzoną tkankę. W wyniku procesu sublimacji w trakcie zabiegu dochodzi do tworzenia się dymu. Punkty sublimacji (karbonizacja keratynocytów) formujące się w miejscu zabiegu odpadają po około pięciu do sześciu dni po zabiegu, nie pozostawiając ani krwawienia ani blizny dzięki bardzo powierzchniowemu działaniu Plexr.

Bezpieczeństwo terapii

Bezpieczeństwo zabiegów wykonywanych z użyciem Plexr zostało potwierdzone w wielu publikacjach z badań klinicznych: działa on na naskórek (od zewnątrz) i nie przechodzi poza warstwę podstawną naskórka (chyba że lekarz zaplanował inaczej). Nie dochodzi do przepływu prądu elektrycznego w głąb skóry, pasażu fal radiowych ani do uszkodzeń termicznych. W przypadku zabiegów odmładzania okolicy oka nie dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego ani obszarów przyległych dzięki precyzyjnemu i ukierunkowanemu działaniu Plexr oraz eliminacji efektu przepływu prądu przez tkanki. Ostatnie doniesienia medyczne pokazują nawet, że można bezpiecznie pracować urządzeniem Plexr w zabiegach usuwania zmian chorobowych na gałce ocznej, np. tłuszczyku (Pinguecola). Jest to niezwykle ważny dowód na bezpieczeństwo działania mirowiązki plazmy generowanej przez urządzenie Plexr.

Plexr_okolica_oka_po_zabiegu_efekty

Wskazania

Zastosowania PLEXR to nie tylko odmładzanie okolicy oka (górna – dolna powieka, tzw. „niechirurgiczna blefaroplastyka“ ale róznież odmładzanie okolicy ust (zmarszczki pionowe), zabiegi na zmarszczki i zwiotczałą skórę szyi, peeling działający na zmarszczki na policzkach (mikropeeling), odmładzanie okolic narządów płciowych, usuwanie zaburzeń pigmentacyjnych (odbarwień i przebarwień), zabiegi na blizny i trądzik (faza aktywna i nieaktywna), zabiegi na rozstępy i blizny (zwłaszcza hipertroficzne) w połączeniu z innymi zabiegami, usuwanie tatuaży i mikropigmentacji (dla których trudno przeprowadzić zabiegi inną techniką ze względu na lokalizację, na przykład na wargach, powiekach, brwiach itd.) oraz usuwanie łagodnych zmian skóry (brodawek, włókniaków, zrogowaceń, ksantomatoz itd.).

Efekt_po_2_zabiegach_PLEXR_3_usta

Plexr – efekt po 2 zabiegach 

Różnice pomiędzy Plexr a innymi urządzeniami

Skalpel radiowy lub urządzenia wytwarzające fale o częstotliwości radiowej, których mechanizm działania oparty jest o fale elektromagnetyczne jest dobrze znany, wykorzystują ludzkie ciało jako element obwodu i wycinają i/lub koagulują zmiany, co w niektórych przypadkach skutkuje rozlanym procesem zapalnym, obrzękiem lub bliznami. Trudno jest kontrolować zakres uszkodzeń termicznych, biorąc pod uwagę to, że prąd elektryczny jest przewodzony przez jony występujące naturalnie zarówno w tkankach, jak i w płynach ustrojowych. Ponadto dodatkowe ograniczenie, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa, stanowi niska odporność zakończeń nerwowych (nerwu wzrokowego) na przepływający ładunek elektryczny.

Z tych przyczyn Plexr można uznać za bezpieczniejszy, dokładniejszy, a przed wszystkim bardziej wszechstronny.

Tak naprawdę porównywanie tego urządzenia ze skalpelem radiowym wyłącznie dlatego, że oba usuwają zmiany skórne, ma niewiele sensu. Lasery natomiast działają na innej zasadzie, ponieważ wykorzystują fotony, spójną i monochromatyczną wiązkę światła. Energia ta zostaje częściowo pochłonięta, załamana i odbita przez tkankę w sposób selektywny, zgodnie z różnymi współczynnikami absorpcji i odbicia.

Funkcja i reakcja terapeutyczna jest w sposób złożony uzależniona od doboru długości fali, czasu naświetlania i mocy lasera. Różne połączenia tych parametrów przekształcają energię świetlną w energię mechaniczną, termiczną lub chemiczną. Temperatura wzrasta w pierwszej warstwie komórek, a następnie w kolejnych warstwach pod nimi. W warstwach tych występuje tzw. efekt termiczny, powodujący ogrzanie kolagenu, z czego wynika korzystne działanie w postaci ściągania skóry i pobudzania tworzenia nowych włókien elastycznych. Plexr nie wykorzystuje światła, zatem nie jest konieczne uwzględnianie długości fali, określonych chromoforów lub współczynników absorpcji i odbicia.

Oznacza to możliwość pracy na dowolnej tkance, w tym tej znajdującej się w bardziej ryzykownych miejscach (śluzówki, chrząstka, owłosiona skóra) bez ryzyka powstania blizn lub uszkodzenia tkanek przyległych. Zabiegi można przeprowadzać na każdej skórze, niezależnie od zawartości melaniny.

Jeżeli porównamy na przykład Plexr z CO2/Erbium (pokrywa się część wskazań terapeutycznych), lasery wykorzystują wodę jako główny chromofor, a zatem działają na zmiany dermatologiczne powodując wyparowanie tkanki. W efekcie tkanka jest modyfikowana, przechodząc od stanu ciekłego do gazowego (od wody do pary). W przypadku skóry o grubej warstwie rogowej lub nasilonych zmianach zrogowaciałych działanie lasera jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem uszkodzeń termicznych.

Z kolei Plexr działa zarówno na dobre, jak i na słabe przewodniki dzięki sublimacji (przejściu od stanu stałego bezpośrednio do gazowego z pominięciem stanu ciekłego), niezależnie od zawartości wody w skórze.

Podsumowując różnice pomiędzy Plexr a laserem

Plexr nie powoduje uszkodzeń termicznych w niepożądanych miejscach, czas gojenia jest skrócony, ponieważ stan zapalny jest znacznie słabszy, różnica pomiędzy obszarem zabiegu a sąsiednimi obszarami jest znacznie mniejsza, jest obarczony mniejszym ryzykiem wywołania zmian pigmentacyjnych (przebarwień lub odbarwień) i nie ma konieczności stosowania okularów lub gogli ochronnych (przez pacjenta i przez lekarza). Ponadto nie występują żadne przeciwwskazania (pacjent musi przerwać przyjmowanie izotretynoiny sześć miesięcy przed rozważanym zabiegiem laserowym) ani niebezpieczeństwo rozwoju schorzeń układu immunologicznego. Nie jest również konieczne wprowadzenie profilaktyki przeciw opryszczce przy leczeniu trądziku, a zabieg nie jest obarczony żadnymi następstwami, które mogą wystąpić w przypadku zabiegów laserowych.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg Plexr wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i twa ok 20 minut. Moi pacjenci cenią sobie to, że pierwsze efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. Najczęściej zalecam od jednego do trzech zabiegów dla uzyskania pełnego efektu terapeutycznego w odstępach 30-40 dni. Badania kliniczne i obserwacje pacjentów potwierdzają, że efekt terapeutyczny utrzymuje się od dwóch do czterech lat.

Podsumowanie

Plexr nie jest laserem, skalpelem radiowym ani urządzeniem wytwarzającym fale radiowe, tylko urządzeniem wytwarzającym plazmę. Jest bardzo bezpieczny, dokładny i nieinwazyjny. Nie uwalnia ciepła ani szkodliwej energii w tkankach otaczających miejsce zabiegu i działa wyłącznie na wierzchnią warstwę skóry pacjenta, nie przekraczając warstwy podstawnej naskórka ani nie powodując uszkodzenia skóry właściwej.

PLEXR to technologia objęta międzynarodowym patentem, wykorzystująca metodologię opracowaną przez Profesora Giorgio Fippi w wyniku wieloletnich badań prowadzonych przez niego i przez lekarzy specjalistów we Włoszech i za granicą. Plexr obecny jest na rynku medycyny estetycznej od 2009 roku dzięki czemu mamy możliwość czerpania doświadczeń od lekarzy z całego świata w leczeniu stek tysięcy pacjentów przy pomocy tej obiecującej metody terapeutycznej. Oczywiście, jak w przypadku wielu terapii dostępnych na rynku estetycznym, mechanizm działania Plexr nie jest do końca poznany, np. w leczeniu trądziku zwykłego. Każdego roku pojawiają się jednak nowe badania kliniczne z zastosowaniem Plexr co przybliża nas do pełnego poznania mechanizmu działania tego urządzenia i oceny klinicznej w wielu nowych obszarach terapeutycznych ze stomatologią i ginekologią estetyczną włącznie.

dr_Ivana_Stankovic

 

Dr Ivana Stankovic, specjalista dermatologii, DERMEA – gabinet dermatologii ogólnej i estetycznej, www.dermea.pl

 

 

 

 

 

Literatura

 1. „Plexr: The Revolution in Blepharoplasty” Tsioumas Sotiris, Georgiadis Nikolaos & Georgiadou Irini. „Plexr: The Revolution in Blepharoplasty” Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, 2014.
 2. „Plexr in Acne Treatment” Geleki Stamatina, Tsioumas Sotiris & Vranou Aglaia „Plexr In Acne Treatment” Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, V 2 (1), 2015, Article ID pmms_171, 482-486, 2015.
 3. „Clinical and Histological Presentation After Plexr Applica- tion, Needle Shaping (Vibrance) And O.F.F.” Tsioumas Sotiris, Vlachodimitropoulos Dimitris & Goutas Nikolaos „Clinical And Histological Presentation After Plexr Application, Needle Shaping (Vibrance) And O.F.F” Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, Vol. 2 (3), 2014, Article ID pmms_178, 522-530, 2015.
 4. „Skin Lesions Induced From The Radiosurgical Unit And Voltaic Arc Dermo- abrasion: A Rabbit Model” SCARANO, F. CARINCI, B SINJARI, L. ARTESE, G. FIPPI, G. BRUNELLI, R. MONGUZZI. „Skin Lesions Induced From The Radiosurgical Unit And Voltaic Arc Dermoabrasion: A Rabbit Model”. European Journal Of Inflammation Vol. 9, no. 3 (S), 89-94 (2011).
 5. „Treatment Of Perioral Rhytides With Voltaic Arc Dermoabrasion” SCARANO, D. D’ANDRIA, G. FIPPI, F. DI CARLO, F. CARINCI, D. LAURITANO. „Treatment Of Perioral Rhytides With Voltaic Arc Dermoabrasion”. European Journal Of Inflammation Vol. 10, no. 1 (S2), 25-29 (2012)

 

artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Odstające uszy – jak temu zaradzić

Odstające uszy mogą być przyczyną kompleksów, złego samopoczucia, a nawet traumy. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do izolacji i problemów z niską samooceną.

Zabiegi na odstające uszy

Dzieci, jak wiemy są szczere do bólu, ale potrafią być bezlitosne i wyśmiewać czy odtrącać rówieśników, którzy czymś się mocno odróżniają. Jak podają różne statystki odstające lub zdeformowane małżowiny uszne to problem, który dotyka od 3 do 7% światowej populacji. W zdecydowanej większości przypadków jest on spowodowany nieprawidłową anatomiczną budową ucha, rzadziej jest następstwem urazów mechanicznych lub wypadków.

Otoplastyka

Najskuteczniejszą metodą usunięcia defektu jest operacja plastyczna. Otoplastyka, czyli korekcja odstających uszu, polega na modelowaniu chrząstki małżowiny usznej tak, aby uszy zlikwidować lub znacząco zminimalizować odstawanie uszu, zachowując równowagę i proporcje uszu w stosunku do twarzy.

Warto dodać, że pierwszy zabieg został przeprowadzony przez niemieckiego chirurga Johanna Friedricha Dieffenbacha, pioniera i mistrza chirurgii plastycznej, już w połowie XIX wieku.

Zabieg otoplastyki polega na wykonaniu nacięcia skóry w tylnej części ucha i odsłonięciu chrząstki. Następnie lekarz odpowiednio ją kształtuje i zakłada szwy modelujące, które sprawią, że uszy będą przylegać do głowy w sposób naturalny. Blizny po operacji są mało widoczne, a z czasem stają się praktycznie niewidoczne. Efekty korekcji uszu są trwałe i w większości przypadków nie ma wskazań do jego powtórzenia.

Bezpośrednio po wykonanym zabiegu plastyki uszu może wystąpić bolesny obrzęk małżowin usznych, a rekonwalescencja trwa około 2 tygodni. Po zabiegu zakłada się opaskę uciskową, aby zapewnić lepsze ukształtowanie małżowin. Chrząstka małżowiny usznej przebudowuje się w okresie 2-6 miesięcy od zabiegu. Po tym okresie czasu staje się ona twardsza, elastyczna i odporna na zniekształcenia.

Korekcja odstających małżowin usznych wykonywana jest zarówno u dzieci , jak i dorosłych. Zabieg u dziecka można przeprowadzić już około 6-7 roku życia (przed pójściem do szkoły), z uwagi na to, aby nie narażać go na późniejsze konsekwencje natury psychologicznej.

Plastyka uszu wykonywana jest w prywatnych placówkach przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny chirurgii plastycznej.

Korekta uszu bez skalpela

Jeszcze do niedawna jedyną metodą korekcji odstających uszu była jedynie operacja plastyczna. Natomiast wciąż rozwijająca się medycyna estetyczna proponuje obecnie mniej inwazyjny sposób – nici Aptos.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym ucha. Nici wprowadza się zazwyczaj poprzez 3 punkty wkłucia – i prowadzi je w taki sposób, aby „przyciągnąć” małżowinę uszną do głowy. Sam zabieg nie jest bardzo bolesny, moment nakłucia można porównywać do bólu odczuwalnym przy przekłuwaniu ucha i wkładaniu do niego kolczyka.

Do trzech dni po zabiegu może być odczuwalna bolesność ucha, a przez dwa kolejne tygodnie trzeba nosić opaskę „ściskającą” uszy, po to aby miały czas na przyzwyczajenie się do nowego ułożenia. Nici Aptos są bardzo cienkie i nie widać ich pod skórą.

Nici utrzymują się w ciele średnio ok. 1,5 roku, ale efekt zabiegu jest przedłużony, gdyż rozpuszczanie nici prowadzi do zmian strukturalnych w tkankach. Dzieje się tak na skutek działania materiału, z którego są one wykonane, czyli kwasu polimlekowego i kaprolaktonu, które posiadają właściwości stymulujące.

Zabieg nićmi to procedura wygodna dla pacjenta, ze względu na fakt, że po zabiegu nie widać punktów wkłucia ani ran, a okres rehabilitacji jest skrócony do minimum.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Jak wybrać dobrą witaminę C, czyli co powinnaś wiedzieć zanim kupisz kosmetyk

Witamina C jest powszechnie stosowana w preparatach kosmetycznych. Ale czy na pewno działa, jakie powinno być jej stężenie i skąd mieć pewność, że krem czy serum zawiera jej najlepszą postać? Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie.

Jak wybrać dobrą witaminę C, która znajduje się w kosmetykach

Witamina C (Vit C.) jest jednym z naturalnie występujących przeciwutleniaczy w przyrodzie. Kwas askorbinowy, czyli aktywna forma witaminy C jest wszechobecna w warzywach i owocach. Większość roślin i zwierząt jest w stanie syntetyzować wit. C z glukozy.

Natomiast organizm ludzki nie ma takich zdolności z uwagi na brak odpowiednich enzymów, w związku z tym, musi ją przyswajać z naturalnych źródeł, takich jak owoce cytrusowe, zielone warzywa, truskawki, papaje czy brokuły.

Słowo „Ascorbus” oznacza brak szkorbutu. W dawnych czasach, pokarmy bogate w witaminę, takie jak cytryny, były spożywane przez żeglarzy podczas długich wypraw, w celu ochronienia ich przed szkorbutem, czyli krwotoczną chorobę dziąseł. W 1937 roku dr Albert Szent Goyrgi otrzymał Nagrodę Nobla za swoją wyizolowanie cząsteczki witaminy C z czerwonej papryki i zdefiniowaniu jej roli w szkorbucie.

Witamina C jest najbardziej znanym antyoksydantem. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym witamina ta pełni ochronną rolę w chorobach serca i naczyń krwionośnych.

Jak wykazują badania witamina C słusznie nazywana jest witaminą młodości, bowiem:

 • poprawia elastyczność skóry, spłyca drobne zmarszczki,
 • stymuluję syntezę kolagenu,
 • hamuję aktywność enzymu, który rozkłada kolagen i elastynę,
 • delikatnie złuszcza naskórek i rozjaśnia skórę,
 • stymuluję syntezę ceramidów w skórze,
 • działa łagodząco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie.
 • wspomaga gojenie się oparzeń słonecznych,
 • wspomaga ochronę przed UV,
 • poprawia mikrocyrkulację skóry, zmniejszając zaczerwienienie skóry,
 • rozjaśnia skórę hamując produkcję melaniny
 • wspomaga pielęgnację cery naczynkowej i z trądzikiem różowatym.

Jak wybrać dobrą witaminę C, która znajduje się w kosmetykach

Czysta witamina C w naturalnej jest bardzo niestabilna – to związek w postaci kryształów, rozpuszczalny w wodzie o pH 4,2. Jest bardzo wrażliwa na: światło – w związku z czym szybko się utlenia oraz na temperaturę – rozkłada się i traci właściwości. W związku z czym nie ma możliwości wnikania w lipidowe struktury warstwy rogowej naskórka, a tym bardziej na syntezę kolagenu w skórze właściwej.

Witamina C jest dostępna na rynku w różnych w kremach i serum. Tylko te z nich, które zawierają aktywną postać witaminy C są praktycznie bezbarwne. W związku z tym, że witamina ta jest niestabilna i wrażliwa na działanie światła, utlenia się do kwasu dehydroaskorbinowego (DHAA), który nadaje kosmetykowi żółty kolor. Stabilność witaminy C może być kontrolowana poprzez utrzymanie wartości pH mniejszej niż 3,5.

Z klinicznego punktu widzenia istotne jest, że poziom absorpcji kwasu askorbinowego jest uzależniony od jego stężenia: im wyższe stężenie witaminy C w kosmetyku, tym więcej skóra jej wchłonie. Naukowcy określili jednakże, że górną granicą dopuszczalnego stężenia jest 20% witaminy C.

Jak wybrać dobrą witaminę C, która znajduje się w kosmetykach

W kosmetyce stosowane są różne postaci witaminy C:

 • Kwas L-askorbinowy (INCI: Ascorbic Acid.)

Ja pisaliśmy wyżej z uwagi na to, że czysta witamina C w naturalniej postaci jest najmniej trwałym związkiem i ulega szybkiemu utlenianiu – nie ma możliwości głębokiej penetracji do skóry. Istotne jest, aby kosmetyki z czystym kwasem askorbinowym były być przechowywane w ciemnym szkle, lub w ciemnym miejscu, bez dostępu promieni słonecznych oraz w chłodnym miejscu.

 • Glukozyd askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside)

Glukozyd askorbylu pod wpływem specjalnego enzymu, w skórze powoli uwalnia kwas askorbowy. Dzięki powolnemu uwalnianiu witamina C wnika w głębsze warstwy skóry. Wyrównuje koloryt skóry oraz rozjaśnia plamy i przebarwienia, a także hamuje wytwarzanie melaniny. Po przejściu przez naskórek stymuluje syntezę kolagenu i hamuje destrukcję włókien kolagenowych, dzięki czemu spowalnia procesy starzenia.

 • Magnesium Ascorbyl Phosphate (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP))

Sól magnezowa fosforanu askorbylu (MAP) to najbardziej stabilny i preferowany ester. Jest łatwo absorbowany przez skórę. Ma działanie nawilżające i zmniejsza utratę wody w naskórku. Ponadto rozjaśnia skórę i chroni przed promieniami UV. Badania laboratoryjne wykazały, że zwiększa on produkcję kolagenu, a także ma właściwości antyoksydacyjne. Generalnie MAP uważany jest za bardziej delikatny niż tradycyjna witamina C i polecany dla osób ze skórą wrażliwą. Wykazuje skuteczne działanie rozjaśniające oraz antyoksydacyjne w stężeniach powyżej 10%.

 • Ester sodowy kwasu askorbinowego (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate (SAP))

Ester sodowy kwasu askorbinowego ma podobne działanie co ester fosforowy. Dodatkowo działa antybakteryjnie, dzięki czemu stosuje się ją w preparatach przeciwtrądzikowych.

 • Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl ascorbate)

Jest to bardzo trwała, stabilna, najskuteczniejsza i najdroższa postać witaminy C. Jest ona rozpuszczalna w tłuszczach, bezbarwna i bezzapachowa. Występuje w postaci płynnego olejku, dlatego też penetruje w głębsze warstwy naskórka. Bardzo dobre efekty wykazuje już przy stężeniu 1-3%

 • Palmitynina askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate)

Jest to pochodna witaminy C, rozpuszczalna w olejach, która charakteryzuje się stabilnością, jednakże mała aktywnością biologiczną. W skórze łatwo ulega przekształceniu do biologicznie czynnej postaci – kwasu askorbinowego. W związku z tym dość często opisywany jest jako najmniej skuteczną formę witaminy C.

 

Najczęściej zawartość kwasu askorbinowego w kosmetykach wynosi 8% do 20%, a w kremach i preparatach przeznaczonych pielęgnacji okolicy oczu od 3% do 5%.

Witamina C ma wprost nieoceniony wpływ na komórki skórne i generalnie powinno się stosować preparaty, które ją zawierają. Niestety nie na każdym kosmetyku znajdziemy informację w jakiej postaci i w jakim stężeniu witamina C występuje. Natomiast warto mieć na uwadze, że krem w cenie 20 zł, może zawierać jej śladowe ilości i jego codzienne stosowanie nie przyniesie oczekiwanych przez nas rezultatów.

 

Źródła:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673383/

http://thebeautybrains.com/2014/05/which-kind-of-vitamin-c-is-best-for-skin-the-beauty-brains-show-episode-31/

https://www.ewg.org/skindeep/ingredient

http://biotechnologia.pl/kosmetologia/artykuly/rola-witaminy-c-i-jej-pochodnych-w-metabolizmie-skory-czesc-i,642

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Zamknij
Zamknij

Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera!

Wyślemy Ci najnowsze artykuły i porady.

Konkursy + unikalne materiały tylko dla Czytelników newslettera

Dziękuję, jestem już zapisana